Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Μια σιωπηλή αστραπήΕυαγγελία – Αγγελική Πεχλιβανίδου
Μια αστραπή χώρισε στα δυο την Κύπρο.
Κι η κληρονομιά του μυαλού και της σκέψης
Η κληρονομιά των προσωπικών
Μικρών η μεγάλων στιγμών μας
Έμεινε εκεί.

Μια σιωπηλή αστραπή.
Μαχαίρι κοφτερό στις φλέβες μας
Που αιμορράγησαν
Κι ακόμη αιμορραγούν.
Μια διχοτομημένη ζωή
Στη γραμμή της ντροπής.
Εδώ η αναπνοή, εκεί η ανάσα μου
Εδώ η καρδιά, εκεί οι χτύποι της
Εδώ το μυαλό, εκεί η σκέψη μου
Εδώ τα μπράτσα μου, εκεί ο αγώνας μου
Εκεί οι τοίχοι μου, οι δρόμοι μου,
Οι Άγιοί μου, τα χόρτα και ο ήλιος μου,
Ο αγέρας και τα κεραμίδια που μας σκέπαζαν!
Ευαγγελία – Αγγελική Πεχλιβανίδου
Από το βιβλίο “Από την ψυχή μου στην Κύπρο"

 http://diasporic.org
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...